Trang chủ

KẾ HOẠCH THỜI KHÓA BIỂU 

Sinh viên lưu ý: 

- SV chính quy tự đăng ký học phần và xem lịch học trên website http://sv.dntu.edu.vn.
- SV liên thông được tự động đăng ký học phần theo chương trình khung. SV xem lịch học trên website DNTU.
- Lịch học trên website chỉ hiển thị khi sinh viên hoàn thành học phí.
- Khi lớp học phần ở trạng thái "chỉ đăng ký", nếu muốn hủy, sinh viên phải làm đơn "Hủy học phần" theo mẫu tại mục Biểu mẫu.
- Khi hết thời hạn hủy học phần (ngưng nhận đơn) sinh viên SV sẽ không được giải quyết "Hủy học phần".
- Khi hết thời hạn đóng học phí nếu SV chưa đóng học phí phải nhận điểm F (coi như bị cấm thi cả giữa kỳ và cuối kỳ).

Sinh viên lưu ý: 
- SV chính quy tự đăng ký học phần và xem lịch học trên website http://sv.dntu.edu.vn
- SV liên thông Nhà trường áp cứng đăng ký học phần theo chương trình khung. SV xem lịch học trên website http://sv.dntu.edu.vn
- Lịch học trên website chỉ hiển thị khi sinh viên hoàn thành học phí. 
- Khi lớp học phần ở trạng thái "chỉ đăng ký", nếu muốn hủy, sinh viên phải làm đơn "Hủy học phần" theo mẫu tại mục Biểu mẫu.
- Khi hết thời hạn hủy học phần (ngưng nhận đơn) sinh viên SV sẽ không được giải quyết "Hủy học phần".
- Khi hết thời hạn đóng học phí nếu SV chưa đóng học phí phải nhận điểm F (coi như bị cấm thi cả giữa kỳ và cuối kỳ).
- Nếu vì lý do đặc biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần gia hạn học phí SV phải làm đơn gia hạn học phí nhưng phải kèm theo các giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khó khăn và được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

SV dựa vào thời gian biểu theo học kỳ dưới đây để theo dõi quá trình của các học phần


Sinh viên lưu ý: 
- SV chính quy tự đăng ký học phần và xem lịch học trên website http://sv.dntu.edu.vn.
- SV liên thông được tự động đăng ký học phần theo chương trình khung. SV xem lịch học trên website DNTU.
- Lịch học trên website chỉ hiển thị khi sinh viên hoàn thành học phí.
- Khi lớp học phần ở trạng thái "chỉ đăng ký", nếu muốn hủy, sinh viên phải làm đơn "Hủy học phần" theo mẫu tại mục Biểu mẫu.
- Khi hết thời hạn hủy học phần (ngưng nhận đơn) sinh viên SV sẽ không được giải quyết "Hủy học phần".
- Khi hết thời hạn đóng học phí nếu SV chưa đóng học phí phải nhận điểm F (coi như bị cấm thi cả giữa kỳ và cuối kỳ).
- Nếu vì lý do đặc biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần gia hạn học phí SV phải làm đơn gia hạn học phí nhưng phải kèm theo các giấy tờ chứng minh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khó khăn và được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

SV dựa vào thời gian biểu theo học kỳ dưới đây để theo dõi quá trình của các học phần

 NĂM HỌC 2020 - 2021

 NĂM HỌC 2019 - 2020

NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 38
Hôm qua: 34
Tổng cộng: 4480515